ලෝකයේ මුල් පෙලේ ප්‍රමුඛතම මෝටර් රථ සන්නාම (බ්‍රෑන්ඩ්ස්) 84 හි අයිතිය තියෙන්නේ ආයතන 24 ක් ඇතුළතයි. විශ්වාස කරන්න අමාරු වුණත් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ඒ ආයතන සහ ඒවාට අදාල බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනාද කියන එකයි. මේකේ ගොඩක් කරුණු දැකලා ඔය පුදුම වෙනවා නොඅනුමානයි.

මුලින්ම කියන්න ඕනේ විශේෂම කාරණය තමයි මේ ආයතන 24 අයත් වෙන්නෙත් රටවල් 9 කට වීම. ඒ කියන්නේ මේ රටවල් 9 තමයි ලෝකෙම මෝටර් රථ ක්ෂේත්‍රය පාලනය කරන්නේ. ඔයාලට හොඳටම අනුමාන කරන්නත් පුළුවන් 9ක් තමයි මේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, ඉන්දියාව, ජපානය, දකුණු කොරියාව සහ චීනය තමයි ඒ රටවල් 9.

අපි දැන් බලමු මොනාද මේ ආයතන සහ ඒවාට අදාල බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනාද කියන එක.

1. General Motors (GM) - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 • Chevrolet - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Buick - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • GMC - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Cadillac - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Holden - ඕස්ට්‍රේලියාව

2. Ford Motor Company - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 • Ford - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Lincoln - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Troller - බ්‍රසීලය

3. Tesla, Inc. - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

Tesla - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

4. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - එක්සත් රාජධානිය

 • Aston Martin - එක්සත් රාජධානිය

5. McLaren Group Limited - එක්සත් රාජධානිය

 • McLaren - එක්සත් රාජධානිය

6. Daimler AG - ජර්මනිය

 • Mercedes-Benz - ජර්මනිය
 • Mercedes-AMG - ජර්මනිය
 • Mercedes-Maybach - ජර්මනිය
 • Smart - ජර්මනිය
 • Freightliner - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Denza - චීනය
 • Fuso - ජපානය

7. Fiat Chrysler Automobiles N.V. - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඉතාලිය

 • Fiat - ඉතාලිය  
 • Abarth - ඉතාලිය
 • Alfa Romeo - ඉතාලිය
 • Lancia - ඉතාලිය
 • Maserati - ඉතාලිය
 • Chrysler - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Dodge - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Ram - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
 • Jeep - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

8. Peugeot S.A. - ප්‍රංශය

 • Peugeot - ප්‍රංශය
 • Citroën - ප්‍රංශය
 • DS - ප්‍රංශය
 • Opel - ජර්මනිය
 • Vauxhall - එක්සත් රාජධානිය

9. Volkswagen AG - ජර්මනිය

 • Volkswagen - ජර්මනිය
 • Audi - ජර්මනිය
 • Porsche - ජර්මනිය
 • Bentley - එක්සත් රාජධානිය
 • Bugatti - ප්‍රංශය
 • Lamborghini - ඉතාලිය
 • Škoda - චෙක් ජනරජය
 • SEAT - ස්පාඤ්ඤය

10. BMW AG - ජර්මනිය

 • BMW - ජර්මනිය
 • Mini - එක්සත් රාජධානිය
 • Rolls-Royce - එක්සත් රාජධානිය

11. Ferrari N.V. - ඉතාලිය

 • Ferrari - ඉතාලිය

12. Tata Motors Limited - ඉන්දියාව

 • Tata - ඉන්දියාව
 • Jaguar - එක්සත් රාජධානිය
 • Land Rover - එක්සත් රාජධානිය

13. Mahindra & Mahindra Limited - ඉන්දියාව  

 • Mahindra - ඉන්දියාව  
 • SsangYong - දකුණු කොරියාව

14. Renault S.A. - ප්‍රංශය

 • Renault - ප්‍රංශය
 • Alpine - ප්‍රංශය
 • Renault Samsung - දකුණු කොරියාව
 • Dacia - රුමේනියාව
 • Lada - රුසියාව
 • Dongfeng - චීනය

15. Nissan Motor Co., Ltd. - ජපානය

 • Nissan - ජපානය
 • Infiniti - ජපානය
 • Datsun - ජපානය
 • Nismo - ජපානය

16. Mitsubishi Motors Corporation - ජපානය

 • Mitsubishi - ජපානය

17. Toyota Motor Corporation - ජපානය

 • Toyota - ජපානය
 • Lexus - ජපානය
 • Hino - ජපානය
 • Daihatsu - ජපානය
 • Subaru - ජපානය
 • Ranz - චීනය

18. Suzuki Motor Corporation - ජපානය

 • Suzuki - ජපානය
 • Maruti Suzuki - ඉන්දියාව

19. Mazda Motor Corporation - ජපානය

 • Mazda - ජපානය

20. Isuzu Motors Ltd. - ජපානය

 • Isuzu - ජපානය

21. Honda Motor Co., Ltd. - ජපානය

 • Honda - ජපානය
 • Acura - ජපානය

22. Hyundai Motor Company - දකුණු කොරියාව

 • Hyundai - දකුණු කොරියාව
 • KIA - දකුණු කොරියාව
 • Genesis - දකුණු කොරියාව

23. SAIC Motor Corporation Limited - චීනය

 • MG - එක්සත් රාජධානිය
 • Maxus - චීනය
 • Roewe - චීනය

24. Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. - චීනය

 • Geely - චීනය
 • Lynk & Co - චීනය
 • Lotus - එක්සත් රාජධානිය
 • Proton - මැලේසියාව
 • Volvo - ස්වීඩනය
 • Polestar - ස්වීඩනය

ඊළඟ ලිපිවලින් අපි වෙන වෙනම මේ ආයතන සහ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු. ජය වේවා.