පසුගිය දින කිපයේදිම අලුතින් WhatsApp වෙත ලැබිමට නියමිත Features කිහිපයක් පිලිබඳව ලිපි කිහිපයක් අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවා.

ඔන්න තවත් අලුත් වැදගත් Feature එකක් ලබා දෙන්න ඔවුන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පුලුවන් අපේ WhatsApp Contacts හා Groupsවල Notification අවුරැද්දකට විතරක් සදහටම Mute කරලා දාන්න.

ඔයාලට දන්නවනේ තමත් අපිට පුලුවන් අවුරැද්දකට Notification Mute කරන්න විතරයි කියල.

මේ Update එකෙන් පස්සේ ඒ Mute Notifications for One Year කියල දැනට තියෙන Option එක වෙනුවට Mute Notifications for Always කියල Option එකක් බලා ගන්න අපිට පුලුවන් වෙයි.

ඉතින් මේ වෙනස්කමත් එක්කම අනිත් Features සමග අපිට ලගදිම WhatsApp Update එකක් බලා ගන්න පුලුවන් වෙයි.

WhatsApp වලට ලැබිමට නියමිත අලුත් Features ගැන අපේ කලින් ලිපි මෙතනින් බලන්න.

උපාංග කීපයකින් එකවර WhatsApp භාවිතා කිරීමේ හැකියාව අත්හදා බලයි
මෑතකදී WhatsApp සඳහා විවිධ එකතු කිරීම් සිදු කෙරිණි. ඒ අතර, Stories, Dark Mode, QR Code ආදිය පෙන්වා දිය හැක. නමුත්, Telegram ආදී සේවාවන්හි දක්නට ලැබෙන උපාංග කිහිපයකින් log වීමේ හැකියාව තවමත් WhatsApp සඳහා හඳුන්වාදී නොමැත. WABetaInfo [https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-196-8-whats-new/…
Facebook Messenger සහ WhatsApp අතර Cross-chat support එක ලබා දීමට Facebook ආයතනය පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරමින් සිටී
සැහෙන කාලයක් rumor එකක් තිබ්බනෙ Facebook ලා plan කරනව කියලා ඒගොල්ලෝ messaging stack integration එකක් කරන්න යනවා කියලා. ඒ කියන්නෙ අපිට WhatsApp සහ Instagram messages Messenger app එක හරහම access කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. App reverse engineer කෙනෙක් වෙන Alessandro Paluzzi සහ WABetaInfo report එහෙකට…