ඉදිරියේදි Samsung Galaxy S21 නිෂ්පාදනය සදහා තමන්ගේම OLED භාවිතා කරනු ඇත.

· 1 min read
ඉදිරියේදි Samsung Galaxy S21 නිෂ්පාදනය සදහා තමන්ගේම OLED භාවිතා කරනු ඇත.

මීට මාසයකට පමණ පෙර, කොරියානු සමාගමේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සමහරක් සඳහා එළඹෙන Galaxy S21  හෝ S 30 හෝ වෙනත් නම් සඳහන් කර ඇති OLED පැනල් නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව සැම්සුන් BOE සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව පවසමින් වාර්තාවක් එළියට ආවා. කෙසේ වෙතත්, ක්ෂේත්‍රයේ නවතම කටකතා වලට අනුව, BOE හි OLEDs සැම්සුන් හි අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයෙන් සමත් නොවූ බැවින් ඒවා භාවිතා නොකිරිමට සැම්සුන් සමාගම තිරණය කර තිබෙනවා.

වාර්තා වන පරිදි සැම්සුන් එහි ගුණාත්මකභාවය ගැන සතුටු නොවන අතර එම නිසා එහි Samsung OLEDs දිගටම භාවිතා කරනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, BOE විසින් Apple supply සදහා පිවිසීමට මාර්ගයක් සොයමින් සිටි අතර iPhone 12 තිර නිෂ්පාදනය සඳහා වූ මූලික පරීක්ෂණ ද අසාර්ථක විය. මෙම වසරේ අයිෆෝන් සඳහා OLED සැපයුමෙන් 80% ක් Samsung සතුව පවතින්නේ මන්ද යන්න මෙයින් පැහැදිලි වේ.