මීලඟ MiUi 12 update එක හරහා Xiaomi ජංගම දුරකථන වලටත් Back Tap ලබා දීමේ සූදානමක්

· 1 min read
මීලඟ MiUi 12 update එක හරහා Xiaomi ජංගම දුරකථන වලටත් Back Tap ලබා දීමේ සූදානමක්

මොකක්ද මේ Back Tap කියන්නේ

Backside Fingerprint තිබ්බ Phoneවල ඒ Fingerprint Sensor එක මගින් Notification Shade එක Open & Close කරන්න හැකියාව ලබා දිලා තිබුණ බව මතක ඇති.

ඉතින් මේකත් ඒ වගේම වැදගත් feature එකක්. මේකෙදි සිදු වෙන්නේ Sensor එකක්  යෙදාගෙන කිසිම Hardware එකක් නැතුව අපි අපේ දුරකථනයේ Backside එකට යොදන තට්ටු කිරිම් (Tap) හදුනා ගෙන ඒ මගින් යම් යම් Features ක්‍රියාත්මක කරවිමක්.

මේ අලුත් Accessibility Features මගින් අපිට අපේ Phone එකේ පිටුපස Tap කිරිම මගින් විශේෂ Feature කිපයක් Enable කිරිමේ හැකියාව පවතිනවා.

මේ Feature එකම iOS 14 මගින් iPhone සදහා ලබා දිමට ඇපල් සමාගම කටයුතු කලා. මේ මගින් iPhone එකේ පිටුපස Tap කිරිම මගින් යම් යම් Features Access කිරිමේ හැකියාව ඔවුන් ලබා දුන්නා.

IOS 14 සමග පැමිණුන Back Tap Feature එක

එනම් Double Tap හා Triple Tap කිරිම් මගින් යම් යම් Features භාවිතා කරන්න ඔවුන අවස්ථාව සලසලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ⁣ඔයාලටම හි⁣තෙනව නේ Xiaomiලා කරන්න යන වැඩේ. එයාලත් එන්න හදන්නේ Back Tap Trend එකට. ඒ වගේම දැනට තියෙන තොරතුරැවලට අනුව MIUI 12 Beta Software Version එකත් එක්ක මේක බලා ගන්න පුලුවන් වෙයි කියල බලාපොරොත්තු වෙන්න පුලුවන්.

උඩ තියෙන Screen Shot එකට අනුව අපිට Double & Triple Tap විදිහට Gesture Option දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුලුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ Gesture Optionවලට Turn off the screen, Toggle the torch, Close apps, Enable split-screen view, Take screenshots, Launch the camera හා Activate the notification shade කියන feature Enable කර ගන්න පුලුවන්.

ඒත් තාම මේ Feature එක නිල වශයෙන් ලබා දෙන දවසක් ගැන නම් සදහන් වෙන්නේ නැ. ගොඩක් දුරට MIUI 12 සමග මේ Feature එක ලබා දේවි කියල අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මේ Back Tap Feature එක ඉදිරියේදි සැම Smart Phone එකකම වගේ දකින්න පුලුවන් වේවි.

Source - Android Authority